Online od: 3 lat, 6 miesięcy, 16 dni.

Wszystkich online: 850

New
Dodatkowe usprawnienia w Giant Huntingu ● 16.05.2024
Wprowadziliśmy nowe zabezpieczenie i funkcje, które znacząco ułatwią Wam uczciwe, łowieckie życie... zobacz wiecej

Czy wiesz, że...

Główną bazą wiedzy odnośnie gry jest Cyleriopedia? Znajdziesz tam poradniki, potwory, przedmioty i wszystko, co ułatwi Ci grę.


» Harmonogram eventów «

 

Regulamin Cyleria.pl§1 Postanowienia ogólne
§2 Treści na grupie Community Cyleria.pl
§3 Zachowanie w społeczności
§4 Zasady dotyczące PVP
§5 Handel postaciami
§6 Korzystanie z kanałów komunikacji
§7 Chat/Help w świecie Cylerii
§8 Sklep: SMS / Przelewy§1  Postanowienia ogólne

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niepoprawnie funkcjonujące łącze lub oprogramowanie po stronie Użytkownika.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do banicji, edycji lub usunięcia Konta Użytkownika i wszystkich jego przynależności – w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu Cyleria.pl. Rodzaj i okres kary jest zależny od decyzji Administratora.
4. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za wykupione usługi, gdy zostanie zastosowane ograniczenie funkcjonalności bądź całkowite zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika.
5. Użytkownik wykupując usługe płatną potwierdza, że jest świadom faktu możliwości utracenia uzyskanych dzięki usłudzę przynależności lub przywilejów, bądź dostępu do nich – nie tylko w razie złamania zasad, ale także w wyniku wydarzeń w świecie gry.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia domku gracza – w przypadku jego nieaktywności w grze (od 14 dni i więcej). Przedmioty, które znajdują się w nim zostaną bezpowrotnie usunięte.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia guild house – w przypadku, gdy lider gildii jest nieaktywny w grze (od 14 dni i więcej). Przedmioty, które znajdują się w nim zostaną bezpowrotnie usunięte. Administracja może również usunąć guild house – w przypadku, gdy dom został zakupiony przez gildię o niskiej liczbie członków (poniżej 5).§2  Treści w społeczności

1. Zakaz używania wulgaryzmów.
2. Zakaz nadsyłania bądź używania treści o zabarwieniu erotycznym.
3. Zakaz rozmów o serwerach konkurencyjnych, w tym handel między nimi.
4. Użytkownicy mają obowiązek trzymania się tematu określonego przez autora wątku.§3  Zachowanie w społeczności

1. Panuje bezwzględny zakaz obrażania innych Użytkowników oraz Administracji.
2. Reklamy, spam, flood, ping bądź inne trapienie Użytkownikow oraz Administracji poskutkują blokadą Konta Użytkownika lub kasacją postaci.
4. Publiczne rozsyłanie adresów IP innych graczy będzie karane banami.
5. Zabronione jest propagowanie piractwa, nadsyłanie treści pornograficznych, rasistowskich bądź niezgodnych z ogólnymi zasadami etyki lub polskim prawem.
6. Użytkownik ma obowiązek zgłosić każdy zauważony błąd w oprogramowaniu Administratorowi. Używanie blędów w oprogramowaniu w celu zdobycia przewagi nad innymi graczami jest surowo zabronione.
7. Zabronione jest handlowanie i wymienianie się postaciami z serwerów konkurencyjnych.
8. Zabronione jest podszywanie się pod innych graczy.
9. Wszystkie próby oszustwa Administracji mogą skutkować blokadą Konta Użytkownika.
10. Na Cylerii obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedawania postaci, przedmiotów i shop points za realną walutę.
11. Każda czynność, która działa na szkodę gracza (np. blokowanie expów, questów i depo) lub szkodę serwera* może skutkować nałożeniem blokady na konto lub całkowitym jego usunięciem.

* szkodą serwera może być masowe i bezcelowe zabijanie osób (nie dotyczy sporów między gildiami), ale też inne praktyki, które w ocenie administracji mają lub będą mieć negatywny wpływ na serwer lub jego graczy.

12. Utrudnianie gry innym Użytkownikom oraz Administracji będzie skutkować blokadą Konta Użytkownika.
13. Zabronione jest szerzenie nieoficjalnych informacji, które nie zostały potwierdzione przez Administracje.
14. Jakakolwiek działalność na niekorzyść serwera, nie uwzgledniona w tym regulaminie – jest karana blokadą Konta Użytkownika – w zależności od wyrządzonej szkody.


Giant Hunting:

1. Zakazane jest używanie automatycznych skryptów, w tym cave bota oraz skryptów full afk, jest ściśle zabronione podczas polowań na Gigantów. Wszelkie próby obejścia tych zasad mogą skutkować permanentną blokadą dostępu do konta i/lub dodatkowymi sankcjami.
2. Na legowiskach Giantów obowiązuje zasada pierwszeństwa. Gracz, który rozpocznie walkę z Giantem, ma wyłączne prawo do kontynuowania tego pojedynku. Grożenie, ataki na graczy w celu przejęcia Gianta lub jego łupów, a także inne formy agresji są niedopuszczalne i będą surowo karane.
3. Każdy uczestnik polowań na Gianty jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego zachowania, szanując innych graczy i wspierając pozytywną atmosferę w grze.
4. Po wejściu na teren legowiska Gianta zadaniem każdego gracza jest jedynie zweryfikowanie obecności potwora i, w przypadku jego znalezienia, podjęcie walki z zachowaniem obowiązujących zasad pierwszeństwa. Jeśli Giant nie znajduje się na swoim legowisku, należy opuścić legowisko, by nie blokować respawnu.
5. Jakiekolwiek próby obejścia ograniczeń czasowych lub nadużywanie stref bez możliwości wylogowania się będą skutkować banem bez możliwości odwołania się.§4  Zasady dotyczące PVP

1. Możesz zalogować łącznie 4 MC. Wszelkie próby omijania ograniczenia IP (np. używanie VPN) będzie karane banami na postacie lub całkowitą blokadą konta Użytkownika.
2. Wszelkie nadużywanie MC* w pvp (w celu np. zwolnienia expowiska, zabicia innego gracza) będzie karane banami na postacie lub całkowitą blokadą konta Użytkownika.
3. Ogólne utrudnianie gry i zabijanie bez powodu** niskopoziomowych graczy*** będzie karane banem. Dotyczy to również zabijania na eventach i najazdach. Okres blokady konta jest zależny od Administracji i wszelkie próby odwołania się bez dowodów będą ignorowane.
4. Administracja nie ingeruje w grę i relacje pomiędzy graczami oraz gildiami.
5. Notoryczne oraz celowe podkładanie się postacią, w celu wbicia danej osobie RedSkulla (RS) jest niedozwolone.
6. Administracja nie ma obowiązku tłumaczenia się z powodu nałożenia blokady. Każdy gracz ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

* Nadużywanie MC – wykorzystanie podczas pvp wszystkich postaci (3-4x MC).
Użytkowanie w walce łącznie dwóch postaci (główna + 1x MC) nie jest nadużyciem.


** Bez powodu – gracz, który w momencie śmierci nie miał czaszki (skulla). Gracz, który nie wyzywał oraz nie prowokował przeciwnika. Jeśli oponent (zabójca) miał powód – powinien dostarczyć do Administracji dowody (np. zrzuty ekranu z gry).

*** Niskopoziomowy gracz – każda osoba poniżej 1000 lvla, która jest znacznie słabsza od przeciwnika.
Gracze z poziomem 1000 i więcej, nie są już zaliczani do tej grupy.
§5  Handel postaciami

1. Sprzedaż postaci jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez stronę Char Bazaar. Każda inna forma handlu postaciami jest niedozwolona. Dlatego zanim sprzedający ogłosi w grze lub na discordzie, że chce sprzedać postać – oferta musi być najpierw wystawiona na Char Bazaarze.
2. Podejrzane transakcje* na Char Bazaarze będą traktowane jako zakup postaci inną drogą niż dedykowana do tego strona. W takim przypadkach administracja będzie wyciągać konsekwencje u osób sprzedających, jak i kupujących.
3. W przypadku nieprzestrzegania zasad, które dotyczą punkt 1, 2 – administracja ma prawo nałożyć permanentną blokadę w grze lub usunąć wszystkie postacie zarówno sprzedającego, jak i kupującego.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do sprzedaży nieaktywnych postaci (od 30 dni i więcej) na dedykowanej stronie, o której mowa w punkcie 1. W przypadku nieobecności z przyczyn niezależych – właściciel postaci może zgłosić to Administracji (w grze, facebook, discord).
5. Nie należy traktować domku, przedmiotów i innych zasobów jako części oferty na stronie, o której mowa w punkcie 1.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty z powodu przedawnienia (od 7 dni i więcej) na stronie, o której mowa w punkcie 1.
7. Administracja nie angażuje się oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje dokonywane przez graczy.

* Podejrzane transakcje – to oferty, które w ocenie administracji mają irracjonalnie zaniżone ceny.§6  Korzystanie z kanałów komunikacji

1. Zakaz używania wulgaryzmów.
2. Zakaz obrażania, wyzywania innych Użytkowników oraz Administracji.
3. Zabronione jest podszywanie się pod innego gracza.
4. Wszystkie próby oszustwa Administracji mogą skutkować blokadą Konta Użytkownika.
5. Udostępnianie prywatnych rozmów z administracją może skutkować blokadą konta – w zależności od oceny Administracji.
6. Zabronione jest propagowanie nieprawdziwych informacji związanych z serwerem, które nie zostały oficjalnie ogłoszone przez administrację.
7. Przekręcanie wypowiedzi Administracji na swoją korzyść, bądź na niekorzyść serwera lub graczy może skutkować blokadą konta lub całkowitym jego usunięciem.
8. Obrażanie Administracji oraz sarkastyczne wypowiedzi w stronę Administracji mogą skutkować blokadą konta.§7  Chat/Help w świecie Cylerii

1. Zakaz używania wulgaryzmów i spamowania.
2. Zakaz wysylania linków z IP innego serwera.
3. Zakaz obrażania Administracji i z niej wyśmiewania.
4. Zakaz rozmów o serwerach konkurencyjnych.
5. Zakaz handlu i składania innych ofert.
6. Zakaz używania ironii i tekstów sarkastycznych wobec Administratora.§8  Sklep: SMS / Przelewy

1. Administracja nie odpowiada za źle wysłane treści sms.
2. Administracja nie odpowiada za źle wykonane przelewy.
3. Zakaz oszukiwania Administratora, wmawiania błędnych treści.
4. Akceptujesz przetwarzanie przez nas Twojego adresu e-mail.
5. Akceptujesz przetwarzanie przez nas Twojego numeru telefonu.
6. Zgadzasz sie na otrzymywanie przez serwis Cyleria.pl wiadomości zawierających treści dotyczące gry i wszystko co z nią związane.

Płatności obsługuje firma HotPay i PayPal. Dokonując płatności akcepujesz regulamin HotPay, PayPal i Cyleria.pl. Właścicielem Cyleria.pl jest Twin Beans Piotr Bilski, Paweł Bilski S.C. 42-263 Huta Stara B, ul. Mickiewicza 11/10, NIP: 5732936620. Kontakt: [email protected]. Cyleria.pl nie odpowiada za źle wpisane treści sms lub nieprawidłowe wykonanie przelewu. Prosimy kierować pytania i składać reklamacje tutaj.Administracja zastrzega sobie prawo do hipokryzji przy karaniu za zlamanie jakiejkolwiek pozycji z powyzszego regulaminu serwisu Cyleria.pl.

Uwaga! Kiedy zakładasz konto na Cylerii, musisz zaakceptować ten regulamin oraz naszą Politykę prywatności, którą możesz przeczytać tutaj.

Thumbnail YouTube

Konto

Rejestracja
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj.
© 2024 Cyleria.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.